– Vi trenger tid for å kunne åpne barnehagene og skolene på en god måte

foto