Ordføreren vurderer å vrake saken: - Ikke forsvarlig utredet

foto