Her har Grimstad fått en tursti som er unik i sitt slag

foto