Over 13.000 skatteytere i Grimstad får penger igjen