– Styrking av tros- og livssynsfriheten helt sentralt i regjeringens utenrikspolitikk

foto