Har gjort to av de store leilighetene mindre

foto