Her skal det snart rustes opp for en million

foto