Utbyggingen i Homborsund: Reaksjoner på kombinasjonen badeplass og båtplass

foto