Vil skjerme Dømmesmoen, Fjære kirke og Rore mot ny motorvei

foto