Kari (97) er avhengig av heis, men den er stadig i ustand