Foreslo alternativ løsning her, men ble ikke hørt

foto