Positiv til forslag om å øke minstemålet på krabber

foto