Dette vil ordføreren fokusere på hvis hun får fortsette

foto