Dette ble resultatet av to timers UP-kontroll

foto