– Nå må politikerne ta et valg og tørre å stå i det