Sivilbilen til UP ante ugler i mosen, og hadde rett

foto