Ville sikre åtte friområder, men fikk avslag på halvparten