Kommunen vil si nei til å ettergodkjenne ulovlig bygging