Vil bruke 300.000 kroner på å utrede nytt selskap

foto