Nå ser det ut til at denne frykten er «friskmeldt»