- Viktigere med en god møteplass enn bølger av treverk i taket