– Målet er å øke stoltheten rundt det som skjer i Grimstad

foto