Friskt utspill, men ikke den beste løsningen for ny svømmehall

foto