Fra nyttår får minst to av disse myndighet til å vie