- Ikke inntektens størrelse som avgjør om du skal ha en trygg økonomi

foto