Dette mener politikerne om å øke baneleien på Levermyr

foto