Samler et bredt lag for å inspirere og utfordre om boligbyggingen i Grimstad

foto