Koronaviruset førte til mange færre ambulanseoppdrag

foto