Dette mener politikerne om høyhuset på åtte etasjer