Dette har politiet i Agder jobbet med gjennom natten

foto