Hatet selv å lese, nå skaper Nora (17) leseglede for andre