Melder om farlige situasjoner når folk kjører på gangsti

foto