Vil ha svar på nøkkelspørsmål om Torskeholmen

foto