Grimstad Røde Kors inngikk forlik med avskjediget leder

foto