– Det vi tjener i sommer, gjør opp for roligere måneder