Disse sakene vil Rødt prioritere i valget til høsten