Her er planen for tryggere skolevei til Holviga

foto