Lagde barnegraver i Byhaven for å markere sitt syn