Kvinnelige politikere tar et oppgjør med netthets

foto