Konkluderer ikke om Baneheia-gjenopptagelse nå

foto