Ungdommer prøvde å stikke av fra taxiregning på 2.000 kroner

foto