Anlegget til 800 millioner kan få 30 meter høy skorstein på toppen av heia