Feil holdning og hjemmekontor har gitt disse to nok av utfordringer