De vil bygge hus på tomtene sine, men får ikke koble på vann