Agderpolitiet: Trafikkulykke mellom MC og trailer

foto