Etterforsker tyveri og innbrudd. Nå ber politiet om tips

foto