Krevde seks mill. kr: – Retten fester ikke lit til Madsens forklaringer

foto