– Ikke glem å søke om strømstøtte før det er for seint