Disse skal ha tilsyn med salg av Aas-verdier

foto