Utslippene gikk ned i to av tre kommuner, men ikke i Grimstad

foto